Standard Svensk standard · SS-ISO 1803

Byggmätningar och toleranser - Redovisning av måttnoggrannhet - Principer och terminologi

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Tekniska aspekter (91.010.30)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Building construction - Tolerances - Expression of dimensional accuracy - Principles and terminology

Artikelnummer: STD-25063

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-28

Antal sidor: 22

Ersätter: SS-ISO 1803-2 , SS 50212 , SS-ISO 1803-1