Standard Svensk standard · SS 24300-1:2020

Byggnaders energiprestanda — Del 1: Klassning av värmeeffektbehov

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument specificerar — indikatorer för att uttrycka byggnadens effektbehov för uppvärmning, — förfarande vid bestämning av indikatorvärden, — gränsvärden vid klassning av värmeeffektbehov, — regler vid klassning av värmeeffektbehov, — innehåll i intyg för klassning av värmeeffektbehov. Detta dokument specificerar en klassningsmetod på en 7-gradig skala från A till G. Detta dokument är avsedd att kunna tillämpas på klassning av både nya och befintliga byggnader.

Ämnesområden

Skydd av och i byggnader Allmänt (91.120.01) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Centralvärme (91.140.10) Övrigt (91.140.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

Internationell titel: Energy performance of buildings — Part 1: Classification of power need for space heating

Artikelnummer: STD-80020994

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-03-31

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 24300-1:2016