Standard Swedish standard · SS 24300-1:2020

Energy performance of buildings — Part 1: Classification of power need for space heating

Status: Valid

Scope
Detta dokument specificerar — indikatorer för att uttrycka byggnadens effektbehov för uppvärmning, — förfarande vid bestämning av indikatorvärden, — gränsvärden vid klassning av värmeeffektbehov, — regler vid klassning av värmeeffektbehov, — innehåll i intyg för klassning av värmeeffektbehov. Detta dokument specificerar en klassningsmetod på en 7-gradig skala från A till G. Detta dokument är avsedd att kunna tillämpas på klassning av både nya och befintliga byggnader.

Subjects

Protection of and in buildings in general (91.120.01) General (91.140.01) Central heating systems (91.140.10) Other (91.140.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

International title:

Article no: STD-80020994

Edition: 3

Approved: 3/31/2020

No of pages: 20

Replaces: SS 24300-1:2016