Standard Svensk standard · SS 24300-1:2016

Byggnaders energiprestanda — Del 1: Klassning av värmeeffektbehov

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 24300-1:2020

Omfattning
Denna standard utgör del ett av fyra i SS 24300-serien, som kompletterar SS EN 15217:2007[1] och SS EN 15603:2008[2], med nationella krav för fastställande av byggnaders energiprestanda och energi-klassning. Energiklassning av byggnader enligt SS 24300-serien är frivillig och följer de begrepp och definitioner som Boverket har fastställt i byggregler och i regler för energideklaration av byggnader. Syftet med standardserien SS 24300 är att fastställa en tydlig energiklassning av byggnader som sträcker sig längre än vad lagstiftning gör.

Ämnesområden

Skydd av och i byggnader Allmänt (91.120.01) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Centralvärme (91.140.10) Övrigt (91.140.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

Internationell titel: Energy performance of buildings — Part 1: Classification of power need for space heating

Artikelnummer: STD-8022758

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-10-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 24300-1:2011

Ersätts av: SS 24300-1:2020