Standard Swedish standard · SS 24300-1:2016

Energy performance of buildings — Part 1: Classification of power need for space heating

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 24300-1:2020

Scope
Denna standard utgör del ett av fyra i SS 24300-serien, som kompletterar SS EN 15217:2007[1] och SS EN 15603:2008[2], med nationella krav för fastställande av byggnaders energiprestanda och energi-klassning. Energiklassning av byggnader enligt SS 24300-serien är frivillig och följer de begrepp och definitioner som Boverket har fastställt i byggregler och i regler för energideklaration av byggnader. Syftet med standardserien SS 24300 är att fastställa en tydlig energiklassning av byggnader som sträcker sig längre än vad lagstiftning gör.

Subjects

Protection of and in buildings in general (91.120.01) General (91.140.01) Central heating systems (91.140.10) Other (91.140.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

International title:

Article no: STD-8022758

Edition: 2

Approved: 10/6/2016

No of pages: 24

Replaces: SS 24300-1:2011

Replaced by: SS 24300-1:2020