Standard Swedish standard · SS 24300-1:2011

Energy performance of buildings - Part 1: Power classification of space heating need

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 24300-1:2016
Scope
Denna del av SS 24300 specificerar:

— indikatorer för att uttrycka byggnadens effektbehov för uppvärmning,
— förfarande vid bestämning av indikatorvärden,
— gränsvärden vid effektklassning,
— regler vid effektklassning,
— innehåll i intyg för effektklassning.

Standarden gäller för både nya och befintliga byggnader.

Subjects

Protection of and in buildings in general (91.120.01) General (91.140.01) Central heating systems (91.140.10) Other (91.140.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

International title:

Article no: STD-76556

Edition: 1

Approved: 2/24/2011

No of pages: 24

Replaced by: SS 24300-1:2016