Standard Svensk standard · SS-EN 50379-2

Bärbara instrument för rökgasmätning - Del 2: Prestandafordringar på instrument för föreskriven emissionskontroll

Status: Gällande

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor Larm- och varningssystem Centralvärme


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 2: Performance requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment

Artikelnummer: STD-3335380

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-11-14

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN 50379-2