Standardutveckling · SIS/TK 517

El- och hybridfordon

I automobilens barndom var eldrift mycket vanligt. Eldriften blev utkonkurrerad av fossila drivmedel och först nu, ett sekel senare, ser vi ut att få uppleva det stora genombrottet för el- och hybridteknologin. Denna gång på en sofistikerad tekniknivå med nya koncept, men med stort behov av plattformar i form av standarder.

En drivlina som bygger på hybridteknik, bestående av elmotorer och förbränningsmotor, är för närvarande det främsta konceptet för att optimera ett fordons energianvändning och minimera utsläppen.

Standardiseringen av elfordon inom ISO har pågått sedan mitten av 1990-talet. Omkring 2002 lade man till hybridfordonen, med eller utan extern laddning. IEC:s standardisering av elfordon startade med eldrivna truckar och man lade senare till elbilarna. SIS/TK 517 bildades 2008 för att samla och intensifiera de svenska insatserna i standardiseringen.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationell och internationellt
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?
Arbetar nu med 25 standarder
ISO 15118-4, Vägfordon - Gränssnitt för kommunikation mellan laddningsbart fordon och laddstation (V2G) - Del 4: Provning av överensstämmelse mellan nätverks- och applikationsprotokoll
EN ISO 15118-4, Vägfordon - Gränssnitt för kommunikation mellan laddningsbart fordon och laddstation (V2G) - Del 4: Provning av överensstämmelse mellan nätverks- och applikationsprotokoll
ISO 5474-1, Eldrivna vägfordon - Funktionskrav och säkerhetskrav för kraftöverföring - Del 1: Allmänna krav för ledande kraftöverföring
ISO 5474-2, Eldrivna vägfordon - Funktionskrav och säkerhetskrav för kraftöverföring - Del 2: Överföring av växelström
ISO 5474-3, Eldrivna vägfordon - Funktionskrav och säkerhetskrav för kraftöverföring - Del 3: Överföring av likström
ISO 5474-4, Electrically propelled road vehicles — Functional requirements and safety requirements for power transfer — Part 4: Magnetic field wireless power transfer — Safety and interoperability requirements
ISO/TS 5474-5, Eldrivna vägfordon - Funktionskrav och säkerhetskrav för kraftöverföring - Del 5: Automatiserad konduktiv kraftöverföring
ISO 8714, Eldrivna vägfordon - Energiförbrukning och körsträcka - Mätmetod för personbilar och lätta lastbilar
ISO 15118-21, Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 21: Common 2nd generation network layer and application layer requirements conformance test plan
ISO/SAE 12906, Road vehicles — Test procedures for electrical vehicles to determine charging performance
ISO 5474-6, Electrically propelled road vehicles — Interoperability and safety of dynamic wireless power transfer (D-WPT) for electric vehicles
ISO 21498-2, Eldrivna vägfordon - Elektriska specifikationer och provningar för system och komponenter i spänningsklass B - Del 2: Elprovningar för komponenter
ISO/TR 11954, Fuel cell road vehicles — Maximum speed measurement
ISO/TR 17326, Fuel cell road vehicles — Cold start performances under sub-zero temperature — Vehicles fuelled with compressed hydrogen
ISO 15118-2, Vägfordon - Gränssnitt för kommunikation mellan laddningsbart fordon och laddstation (V2G) - Del 2: Krav för nätverks- och applikationsprotokoll
EN ISO 15118-2, Vägfordon - Gränssnitt för kommunikation mellan laddningsbart fordon och laddstation (V2G) - Del 2: Krav för nätverks- och applikationsprotokoll
EN ISO 15118-9, Vägfordon - Gränssnitt för kommunikation mellan laddningsbart fordon och laddstation (V2G) - Del 9: Provning av överensstämmelse för fysiskt skikt och länkskikt för trådlös kommunikation
ISO 18006-1, Electrically propelled road vehicles — Battery information — Part 1: Labelling and QR/bar code for specification, safety and sustainability
ISO 18006-2, Electrically propelled road vehicles — Battery information — Part 2: End of life
ISO 15118-6, Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 6: Physical and data link layer requirements for differential Power Line Communication
ISO 15118-10, Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 10: Physical layer and data link layer requirements for wired ethernet communication
EN , Road vehicles - Electrically propelled vehicles - Steps, conditions and protocols for the safe repair and re-use of modules and batteries originally designed for EV applications
EN , Road vehicles - Electrically propelled vehicles - Steps, conditions and protocols for repurpose of modules and batteries originally designed for EV applications
EN , Road vehicles - Rechargeable batteries with internal energy storage - Instantaneous performance of Li-Ion, Pb, NiMH and combined chemistries electric vehicles modules and batteries
ISO/TR 8713, Eldrivna vägfordon - Terminologi
Visa fler Visa färre
Utgivet 43 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 19 företag och organisationer
APR Technologies AB, Enköping
Charge Amps AB, Solna
China-Euro Vehicle Technology AB, Göteborg
Denser Konsult AB, Göteborg
Electreon AB, Huddinge
Fogmaker International AB, Växjö
If Skadeförsäkring AB, Stockholm
Inmotion Technologies AB, Stockholm
Intertek Semko AB, Kista
Northvolt AB, Stockholm
Polestar Performance AB, Göteborg
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Vattenfall AB, Älvkarleby
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Group Trucks Technology, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
ÅF-Industry AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 31, Data communication
ISO/TC 22/SC 31/JWG 1, Joint ISO/TC 22/SC 31 - IEC/TC 69 WG: Vehicle to grid communication interface (V2G CI)
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 32/WG 2, Environmental conditions
ISO/TC 22/SC 37, Electrically propelled vehicles
ISO/TC 22/SC 37/WG 1, Safety aspects and terminology
ISO/TC 22/SC 37/WG 2, Performance and energy consumption
ISO/TC 22/SC 37/WG 3, Rechargeable energy storage
ISO/TC 22/SC 37/WG 4, Systems and components connected to electric propulsion systems
ISO/TC 22/SC 37/WG 5, Requirements for energy transfer
ISO/TC 22/SC 37/WG 6, Charging performance
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 18, Electric vehicles batteries
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Elfordon (43.120)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Sammanställning av standarder och förslag inom el- och hybridfordon

Electric hybrid vehicles standards drafts

 Klicka här för att läsa dokumentet

Laddstationsetiketter – symboler

SIS säljer nu etiketter för märkning av laddstationer till elbilar

Klicka här för att beställa 

Läs och kommentera remisser på området

Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Kommentera.sis.se/TK 517 

 

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

 

Verksamhetsplan 2023

I verksamhetsplanen kan du läsa mer om omfattningen av kommitténs arbete, årets mål och aktiviteter

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se

Karin Davidsson
Ordförande
Volvo Group Trucks Technology