Standardutveckling · SIS/TK 517

El- och hybridfordon

I automobilens barndom var eldrift mycket vanligt. Eldriften blev utkonkurrerad av fossila drivmedel och först nu, ett sekel senare, ser vi ut att få uppleva det stora genombrottet för el- och hybridteknologin. Denna gång på en sofistikerad tekniknivå med nya koncept, men med stort behov av plattformar i form av standarder.

En drivlina som bygger på hybridteknik, bestående av elmotorer och förbränningsmotor, är för närvarande det främsta konceptet för att optimera ett fordons energianvändning och minimera utsläppen.

Standardiseringen av elfordon inom ISO har pågått sedan mitten av 1990-talet. Omkring 2002 lade man till hybridfordonen, med eller utan extern laddning. IEC:s standardisering av elfordon startade med eldrivna truckar och man lade senare till elbilarna. SIS/TK 517 bildades 2008 för att samla och intensifiera de svenska insatserna i standardiseringen.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationell och internationellt
Ett värdefullt arbete
Vill du vara med i kommittén?
Arbetar nu med 15 standarder
ISO 6469-1:2019/Amd 1, Eldrivna vägfordon - Säkerhetskrav - Del 1: Laddningsbara energisystem (RESS) i fordon - Tillägg 1: Hantering av risk för termisk rusning
ISO 15118-9, Vägfordon - Gränssnitt för kommunikation mellan laddningsbart fordon och laddstation (V2G) - Del 9: Provning av överensstämmelse för fysiskt skikt och länkskikt för trådlös kommunikation
ISO 23828, Vägfordon - Bränslecellsdrift - Mätning av energikonsumtion - Fordon som använder komprimerad hydrogen
ISO 15118-20, Vägfordon - Gränssnitt för kommunikation mellan laddningsbart fordon och laddstation (V2G) - Del 20: Andra generationen krav för nätverks- och applikationsprotokoll
EN ISO 15118-20, Vägfordon - Gränssnitt för kommunikation mellan laddningsbart fordon och laddstation (V2G) - Del 20: Andra generationen krav för nätverks- och applikationsprotokoll
ISO 15118-4, Vägfordon - Gränssnitt för kommunikation mellan laddningsbart fordon och laddstation (V2G) - Del 4: Provning av överensstämmelse mellan nätverks- och applikationsprotokoll
EN ISO 15118-4, Vägfordon - Gränssnitt för kommunikation mellan laddningsbart fordon och laddstation (V2G) - Del 4: Provning av överensstämmelse mellan nätverks- och applikationsprotokoll
ISO 6469-2, Eldrivna vägfordon - Säkerhetskrav - Del 2: Funktionskrav
ISO 5474-1, Electrically propelled road vehicles — Functional requirements and safety requirements for power transfer — Part 1: General
ISO 5474-2, Electrically propelled road vehicles — Functional requirements and safety requirements for power transfer — Part 2: AC power transfer
ISO 5474-3, Electrically propelled road vehicles — Functional requirements and safety requirements for power transfer — Part 3: DC power transfer
ISO 5474-4, Electrically propelled road vehicles — Functional requirements and safety requirements for power transfer — Part 4: Magnetic field wireless power transfer — Safety and interoperability requirements
ISO/TS 5474-5, Electrically propelled road vehicles — Functional requirements and safety requirements for power transfer — Part 5: Automated conductive power transfer
ISO 6469-3, Eldrivna vägfordon - Säkerhetskrav - Del 3: Elsäkerhet
ISO 8714, Eldrivna vägfordon - Energiförbrukning och körsträcka - Mätmetod för personbilar och lätta lastbilar
Visa fler Visa färre
Utgivet 42 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
AFRY Group Sweden AB, STOCKHOLM
APR Technologies AB, ENKÖPING
Borgwarner Sweden AB, LANDSKRONA
China-Euro Vehicle Technology AB, GÖTEBORG
Ctek E-Mobility AB, NORRKÖPING
Inmotion Technologies AB, STOCKHOLM
Intertek Semko AB, KISTA
RISE AB, Borås
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Vattenfall AB, Älvkarleby
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 31, Data communication
ISO/TC 22/SC 31/JWG 1, Joint ISO/TC 22/SC 31 - IEC/TC 69 WG: Vehicle to grid communication interface (V2G CI)
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 32/WG 2, Environmental conditions
ISO/TC 22/SC 37, Electrically propelled vehicles
ISO/TC 22/SC 37/WG 1, Safety aspects and terminology
ISO/TC 22/SC 37/WG 2, Performance and energy consumption
ISO/TC 22/SC 37/WG 3, Rechargeable energy storage
ISO/TC 22/SC 37/WG 4, Systems and components connected to electric propulsion systems
ISO/TC 22/SC 37/WG 5, Requirements for energy transfer
CEN/TC 301, Road vehicles
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Elfordon (43.120)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Sammanställning av standarder och förslag inom el- och hybridfordon

Klicka på länken för att öppna dokumentet

Electric hybrid vehicles standards drafts

Laddstationsetiketter – symboler

SIS säljer nu etiketter för märkning av laddstationer till elbilar

Klicka här för att beställa 

Läs och kommentera remisser på området

Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Kommentera.sis.se/TK 517 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se