Standard Svensk standard · SS-ISO 21498-1:2021

Eldrivna vägfordon - Elektriska specifikationer och provningar för system och komponenter i spänningsklass B - Del 1: Spänningsunderklasser och egenskaper (ISO 21498-1:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21498-1:2021

Eldrivna vägfordon - Elektriska specifikationer och provningar för system och komponenter i spänningsklass B - Del 1: Spänningsunderklasser och egenskaper (ISO 21498-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document applies to voltage class B electric propulsion systems and connected auxiliary electric systems of electrically propelled road vehicles. Additionally, it applies to electric circuits and components in these systems.
This document provides specifications of voltage sub-classes related to DC electric circuits. It also provides specifications of characteristics which are relevant for design and operation of systems and components for the voltage sub-classes.
This document does not cover electrical safety (see ISO 17409 and the ISO 6469 series).

Ämnesområden

Elfordon (43.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21498-1:2021

Eldrivna vägfordon - Elektriska specifikationer och provningar för system och komponenter i spänningsklass B - Del 1: Spänningsunderklasser och egenskaper (ISO 21498-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och hybridfordon, SIS/TK 517

Internationell titel: Electrically propelled road vehicles — Electrical specifications and tests for voltage class B systems and components — Part 1: Voltage sub-classes and characteristics (ISO 21498-1:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80027340

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-01-29

Antal sidor: 24