Standardutveckling · SIS/TK 410

Vätgasteknik

Vätgas förutspås av många att bli en av framtidens viktigaste energibärare och många aktiviteter inom området pågår, såväl av industriell som kommersiell karaktär. En snabb utveckling av applikationer för vätgasteknik pågår i olika delar i världen, där Japan, Korea, Nordamerika och Tyskland ligger i framkant. För att underlätta utvecklingen behöver internationella standarder utarbetas och en fungerande infrastruktur skapas.

Vätgastekniken är ett växande intresseområde som erbjuder många möjligheter för energilagring och användning, särskilt med tanke på dess potential att framställas på ett fossilfritt sätt. Standardiseringskommitténs arbete är avgörande för att säkerställa kvalitet och säkerhet i alla aspekter av vätgasanvändning, från produktion till lagring och transport. Genom att delta i utformningen av internationella standarder kan svenska intressen bevakas och bidra till teknisk utveckling, samtidigt som man håller sig uppdaterad med de senaste kraven och kan förbereda sig för framtida förändringar. Det är viktigt att notera att kommitténs arbete inte inkluderar standarder för rörledningssystem, förbränningsanordningar, gasflaskor eller tryckkärl som inte är avsedda för fordon. Däremot är bränslesystem för vägfordon ett område där kommittén samarbetar med andra grupper för att utveckla gemensamma standarder, vilket understryker vätgasens betydelse i transportsektorn.

Standarder inom området vätgas säkerställer att användning, hantering och lagring av vätgas, i både gas- och vätskeform, sker på ett säkert sätt. Dessa standarder omfattar internationella krav på funktion och användning, metoder för att testa och säkerställa kvaliteten på vätgasen, samt dess distribution och lagring. En betydande del av dessa standarder fokuserar på användningen av vätgas som energibärare för vägfordon, vilket förväntas bli allt viktigare i framtiden. De inkluderar krav på utformningen av fordonens vätgastankar, säkerhetsutrustning relaterad till vätgas, samt riktlinjer för placering och konstruktion av tankstationer för fordon, inklusive specifikationer för dispensrar och kompressorer.

Andra standarder täcker områden som produktion av vätgas, kvalitetskontroll, lagring och provtagning. Genom att ersätta mindre hållbara energikällor med fossilfritt producerad vätgas, bidrar dessa standarder till att uppnå flera av FN:s hållbarhetsmål, såsom mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och mål 7 (hållbar energi för alla). En teknisk specifikation som är under utveckling, ISO/DTS 19870, fokuserar på metoder för att bestämma växthusgasutsläpp kopplade till produktion, behandling och transport av vätgas.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 47 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Dover Fueling Solutions UK Limited Filial, Malmö
HydraSpecma AB, Göteborg
Mann Teknik AB, Mariestad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
PowerCell Sweden AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, Borlänge
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 197, Hydrogen technologies
ISO/TC 197/SC 1, Hydrogen at scale and horizontal energy systems
CEN/CLC/JTC 6, Hydrogen in energy systems
CEN/TC 268, Cryogenic vessels
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
annika.koningen@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Paul Adams
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB