Standardutveckling · SIS/TK 410

Vätgasteknik

Vätgas förutspås av många att bli en av framtidens viktigaste energibärare och många aktiviteter inom området pågår, såväl av industriell som kommersiell karaktär. En snabb utveckling av applikationer för väteteknik pågår i olika delar i världen, där Japan, Korea, Nordamerika och Tyskland ligger i framkanten. För att underlätta utvecklingen behöver internationella standarder utarbetas och en fungerande infrastruktur skapas.

ISO utvecklar internationella standarder för användning av vätgasteknik vid fordonsdrift och energiproduktion. Det svenska arbetet för detta sker i vår kommitté Vätgasteknik, SIS/TK 410. De övergripande målen för arbetet är att: 

  • Påverka både det svenska och det internationella standardiseringsarbetet för vätgasteknik samt att utbyta erfarenheter och kunskap med andra experter.
  • Utveckla internationella standarder för en rationell användning av vätgasteknik vid fordonsdrift och energiproduktion.                             

Säker användning av vätgas är viktigt. Standarder för säker tillverkning, distribution och lagring av vätgas är därför prioriterade av ISO/TC 197. Standarder för bränsleceller blir viktiga för ISO/TC 197. Det globala och europeiska standardiseringsarbetet sker gemensamt inom CEN/CLC/JTC 6 Hydrogen technologies.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 22 standarder
ISO 19880-6, Vätgas - Tankstationer - Del 6: Kopplingar
ISO 19887, Gaseous Hydrogen — Fuel system components for hydrogen fuelled vehicles
ISO 19880-7, Gaseous hydrogen -Fueling stations - Part 7: O-rings
ISO 19880-9, Vätgas - Tankstationer - Del 9: Provtagning för analys av bränslekvalitet
ISO/TR 15916, Grundläggande hänsyntaganden för säkerheten på vätgassystem
ISO 19885-1, Gaseous hydrogen — Fuelling protocols for hydrogen-fuelled vehicles — Part 1: Design and development process for fuelling protocols
ISO 22734-1, Hydrogen generators using water electrolysis — Industrial, commercial, and residential applications — Part 1: General requirements, test protocols and safety requirements
EN 17127, Vätgas - Tankning av vätgas utomhus och tillämpning av fyllningsprotokoll
ISO/TS 19870, Methodology for Determining the Greenhouse Gas Emissions Associated with the Production, Conditioning and Transport of Hydrogen to Consumption Gate
ISO 19880-2, Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 2: Dispensers and dispensing systems
ISO 17268-3, Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices — Part 3: Cryo-compressed hydrogen gas
ISO 14687, Vätgasbränslekvalitet - Produktspecifikation
ISO 19881 , Vätgas - Bränsletankar på fordon
ISO 19882, Vätgas - Termisk tryckutjämningsapparat för komprimerad vätgas på fordon med bränsletankar
ISO 19880-8, Vätgas - Tankstationer - Del 8: Kontroll av bränslekvalitet
ISO 24078, Hydrogen in energy systems — Vocabulary
EN ISO 24078, Hydrogen in energy systems - Vocabulary (ISO/DIS 24078:2023)
ISO 17268-1, Påfyllningsanslutningar för vätgasfordon på land - Del 1: Flödeskapaciteter upp till och med 120 g/s
ISO 19880-10, Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 10: Mobile fueling stations
ISO 19884-1, Gaseous Hydrogen — Cylinders and tubes for stationary storage — Part 1: Part 1: general requirements
ISO 17268-2, Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices — Part 2: Flow capacities greater than 120 g/s
ISO 19880-5, Vätgas - Tankstationer - Del 5: Slangar till munstycken
Visa fler Visa färre
Utgivet 45 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Dover Fueling Solutions UK Limited Filial, Malmö
Mann Teknik AB, Mariestad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
PowerCell Sweden AB, Göteborg
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, Borlänge
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 24 internationella kommittéer
ISO/TC 197, Hydrogen technologies
ISO/TC 197/JWG 30, Joint ISO/TC 197 - ISO/TC 22/SC 41 WG: Gaseous hydrogen land vehicle fuel system components
ISO/TC 197/SC 1, Hydrogen at scale and horizontal energy systems
ISO/TC 197/WG 15, Cylinders and tubes for stationary storage
ISO/TC 197/WG 18, Gaseous hydrogen land vehicle fuel tanks and TPRDs
ISO/TC 197/WG 19, Gaseous hydrogen fueling station dispensers
ISO/TC 197/WG 22, Gaseous hydrogen fueling station hoses
ISO/TC 197/WG 23, Gaseous hydrogen fueling station fittings
ISO/TC 197/WG 24, Gaseous hydrogen – Fuelling protocols for hydrogen-fuelled vehicles
ISO/TC 197/WG 27, Hydrogen fuel quality
ISO/TC 197/WG 28, Hydrogen quality control
ISO/TC 197/WG 29, Basic considerations for the safety of hydrogen systems
ISO/TC 197/WG 31, O-rings
ISO/TC 197/WG 32, Hydrogen generators using water electrolysis
ISO/TC 197/WG 33, Sampling for fuel quality analysis
ISO/TC 197/WG 34, Hydrogen generators using water electrolysis test protocols and safety requirements
ISO/TC 197/WG 35, Liquid Hydrogen Land Vehicle Fueling Protocol
ISO/TC 197/WG 5, Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices
CEN/CLC/JTC 6, Hydrogen in energy systems
CEN/CLC/JTC 6/WG 1, Terms and Definitions
CEN/CLC/JTC 6/WG 2, Guarantees of Origin
CEN/CLC/JTC 6/WG 3, hydrogen safety
CEN/TC 268, Cryogenic vessels
CEN/TC 268/WG 5, Specific hydrogen technologies applications
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Koningen
Projektledare
annika.koningen@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Mina Mirhendi
Ordförande
Volvo Technology AB