Standardutveckling · SIS/TK 410

Hydrogenteknik

Vätgas förutspås av många att bli en av framtidens viktigaste energibärare och många aktiviteter inom området pågår, såväl av industriell som kommersiell karaktär. En snabb utveckling av applikationer för väteteknik pågår i olika delar i världen, där Japan, Korea, Nordamerika och Tyskland ligger i framkanten. För att underlätta utvecklingen behöver internationella standarder utarbetas och en fungerande infrastruktur skapas.

ISO utvecklar internationella standarder för användning av hydrogenteknik vid fordonsdrift och energiproduktion. Det svenska arbetet för detta sker i vår kommitté Hydrogenteknik, SIS/TK 410. De övergripande målen för arbetet är att: 

  • Påverka både det svenska och det internationella standardiseringsarbetet för hydrogenteknik samt att utbyta erfarenheter och kunskap med andra experter.
  • Utveckla internationella standarder för en rationell användning av hydrogenteknik vid fordonsdrift och energiproduktion.                             

Säker användning av vätgas är viktigt. Standarder för säker tillverkning, distribution och lagring av vätgas är därför prioriterade av ISO/TC 197. Standarder för bränsleceller blir viktiga för ISO/TC 197.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 13 standarder
IEC 62282-5, Fuel cell technologies - Part 5: Portable fuel cell appliances - Safety and performance requirements
IEC 62282-6-1, Fuel cell technologies - Part 6-1: Micro fuel cell power systems - Safety
IEC 62282-3-2, Hydrogenteknik - Del 3-2: Stationära bränslecellkraftanläggningar - Utförande och provningsmetoder
IEC 62282-6-3, Fuel cell technologies - Part 6-3: Micro fuel cell power systems - Interchangeability
IEC 62282-7-1, Fuel cell technologies - Part 7-1: Single cell test methods for polymer electrolyte fuel cell (PEFC)
ISO 19880-4, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Part 4: Compressors
ISO 19880-6, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Fittings
ISO 19880-2, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Part 2: Dispensers
EN , Hydrogen fuel - Product specification and Quality assurance - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles
EN 17527, Helium cryostats - Protection against excessive pressure
ISO 19884, Gaseous hydrogen - Cylinders and tubes for stationary storage
ISO 19887, Gaseous Hydrogen — Fuel system components for hydrogen fuelled vehicles
ISO 19880-8:2019/Amd 1, Gaseous hydrogen - Fuelling stations - Part 8: Fuel quality control
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
RISE AB, Borås
Transportstyrelsen, Borlänge
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 197, Hydrogen technologies
ISO/TC 197/WG 18, Gaseous hydrogen land vehicle fuel tanks and TPRDs
ISO/TC 197/WG 24, Gaseous hydrogen fueling stations – General requirements
ISO/TC 197/WG 5, Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices
CEN/CLC/JTC 6, Hydrogen in energy systems
CEN/CLC/JTC 6/WG 1, Terms and Definitions
CEN/CLC/JTC 6/WG 2, Guarantees of Origin
CEN/CLC/JTC 6/WG 3, hydrogen safety
CEN/TC 268, Cryogenic vessels
CEN/TC 268/WG 5, Specific hydrogen technologies applications
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
08-55552098
mia.lindberg@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se