Standardutveckling · SIS/TK 410

Vätgasteknik

Vätgas förutspås av många att bli en av framtidens viktigaste energibärare och många aktiviteter inom området pågår, såväl av industriell som kommersiell karaktär. En snabb utveckling av applikationer för väteteknik pågår i olika delar i världen, där Japan, Korea, Nordamerika och Tyskland ligger i framkanten. För att underlätta utvecklingen behöver internationella standarder utarbetas och en fungerande infrastruktur skapas.

ISO utvecklar internationella standarder för användning av vätgasteknik vid fordonsdrift och energiproduktion. Det svenska arbetet för detta sker i vår kommitté Vätgasteknik, SIS/TK 410. De övergripande målen för arbetet är att: 

  • Påverka både det svenska och det internationella standardiseringsarbetet för vätgasteknik samt att utbyta erfarenheter och kunskap med andra experter.
  • Utveckla internationella standarder för en rationell användning av vätgasteknik vid fordonsdrift och energiproduktion.                             

Säker användning av vätgas är viktigt. Standarder för säker tillverkning, distribution och lagring av vätgas är därför prioriterade av ISO/TC 197. Standarder för bränsleceller blir viktiga för ISO/TC 197. Det globala och europeiska standardiseringsarbetet sker gemensamt inom CEN/CLC/JTC 6 Hydrogen technologies.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 17 standarder
IEC 62282-5, Fuel cell technologies - Part 5: Portable fuel cell appliances - Safety and performance requirements
IEC 62282-6-1, Fuel cell technologies - Part 6-1: Micro fuel cell power systems - Safety
IEC 62282-3-2, Hydrogenteknik - Del 3-2: Stationära bränslecellkraftanläggningar - Utförande och provningsmetoder
IEC 62282-6-3, Fuel cell technologies - Part 6-3: Micro fuel cell power systems - Interchangeability
IEC 62282-7-1, Fuel cell technologies - Part 7-1: Single cell test methods for polymer electrolyte fuel cell (PEFC)
ISO 19880-4, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Part 4: Compressors
ISO 19880-6, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Fittings
ISO 19880-2, Gaseous hydrogen - Fueling stations - Part 2: Dispensers
EN , Hydrogen fuel - Product specification and Quality assurance - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles
EN 17527, Helium kryostater- Skydd mot skadligt tryck
ISO 19884, Gaseous hydrogen - Cylinders and tubes for stationary storage
ISO 19887, Gaseous Hydrogen — Fuel system components for hydrogen fuelled vehicles
ISO 19880-8:2019/FDAmd 1, Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 8: Fuel quality control — Amendment 1
ISO 19880-7, Gaseous hydrogen -Fueling stations - Part 7: O-rings
ISO 19885, Gaseous hydrogen — Fuelling protocols for hydrogen-fuelled vehicles
ISO 19880-9, Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 9: Sampling for fuel quality analysis
ISO 22734-1, Hydrogen generators using water electrolysis — Industrial, commercial, and residential applications — Part 1: General requirements, test protocols and safety requirements
Visa fler Visa färre
Utgivet 4 standarder
Deltagare 4 företag och organisationer
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
RISE AB, Borås
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 197, Hydrogen technologies
ISO/TC 197/JWG 30, Joint ISO/TC 197 - ISO/TC 22/SC 41 WG: Gaseous hydrogen land vehicle fuel system components
ISO/TC 197/WG 15, Cylinders and tubes for stationary storage
ISO/TC 197/WG 18, Gaseous hydrogen land vehicle fuel tanks and TPRDs
ISO/TC 197/WG 24, Gaseous hydrogen – Fuelling protocols for hydrogen-fuelled vehicles
ISO/TC 197/WG 5, Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices
CEN/CLC/JTC 6, Hydrogen in energy systems
CEN/CLC/JTC 6/WG 1, Terms and Definitions
CEN/CLC/JTC 6/WG 2, Guarantees of Origin
CEN/CLC/JTC 6/WG 3, hydrogen safety
CEN/TC 268, Cryogenic vessels
CEN/TC 268/WG 5, Specific hydrogen technologies applications
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Niklas Jungerth
Projektledare
0709480664
niklas.jungerth@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se