Standard Svensk standard · SS-ISO 13984:2022

Hydrogen i flytande fas - Påfyllningssystem för vägfordon (ISO 13984:1999, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13984:2022

Hydrogen i flytande fas - Påfyllningssystem för vägfordon (ISO 13984:1999, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the characteristics of liquid hydrogen refuelling and dispensing systems on land


vehicles of all types in order to reduce the risk of fire and explosion during the refuelling procedure and thus to provide


a reasonable level of protection from loss of life and property.


This International Standard is applicable to the design and installation of liquid hydrogen (LH2) fuelling and dispensing


systems. It describes the system intended for the dispensing of liquid hydrogen to a vehicle, including that portion of the


system that handles cold gaseous hydrogen coming from the vehicle tank, that is, the system located between the land


vehicle and the storage tank.


Ämnesområden

Bränslesystem (43.060.40) Gaser för industriellt bruk (71.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13984:2022

Hydrogen i flytande fas - Påfyllningssystem för vägfordon (ISO 13984:1999, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vätgasteknik, SIS/TK 410

Internationell titel: Liquid hydrogen - Land vehicle fuelling system interface (ISO 13984:1999, IDT)

Artikelnummer: STD-80035719

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-05-31

Antal sidor: 24