Standard Svensk standard · SS-EN 1251-1

Kryogena kärl - Vakuumisolerade kärl med volym ej över 1000 l - Del 1: Grundläggande krav

Status: Gällande

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Kryogena kärl (23.020.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-27982

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-19

Antal sidor: 11