Standard Svensk standard · SS-EN 1251-1

Kryogena kärl - Vakuumisolerade kärl med volym ej över 1000 l - Del 1: Grundläggande krav

Status: Gällande

Ämnesområden

Tryckkärl Kryogena kärl


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Cryogenic vessels - Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1000 litres volume - Part 1: Fundamental requirements

Artikelnummer: STD-27982

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-05-19

Antal sidor: 11