Standard Svensk standard · SS-EN 622-4

Träfiberskivor - Krav - Del 4: Porösa träfiberskivor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 622-4:2009

Omfattning
Denna europastandard anger krav på Porösa träfiberskivor enligt EN 316 med en densitet högre än 230 kg/m3.

ANM: Om skivorna enbart skall används som isoleringsmaterial hänvisas till standardförslag från CEN/TC 88.

Värdena i standarden avser produktegenskaper men är inte karakteristiska värden för användning vid dimensionering1) 2).


1) Sådana karakteristiska värden (t ex för användning vid beräkningar enligt ENV 1995-1-1) ges i prEN 12369 eller kan fås genom provning enligt EN 789, EN 1058 och prEN 1156.

2) Svenskt tillägg: Porösa träfiberskivor enligt denna EN 622-4 omfattas ej av Eurocode 5 ENV 1995-1-1 och dess NAD (S).

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20) Skivor (92.300.30)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards

Artikelnummer: STD-21674

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-12-05

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS 235111

Ersätts av: SS-EN 622-4:2009