Standard Swedish standard · SS-EN 622-4

Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 622-4:2009

Scope
Denna europastandard anger krav på Porösa träfiberskivor enligt EN 316 med en densitet högre än 230 kg/m3.

ANM: Om skivorna enbart skall används som isoleringsmaterial hänvisas till standardförslag från CEN/TC 88.

Värdena i standarden avser produktegenskaper men är inte karakteristiska värden för användning vid dimensionering1) 2).


1) Sådana karakteristiska värden (t ex för användning vid beräkningar enligt ENV 1995-1-1) ges i prEN 12369 eller kan fås genom provning enligt EN 789, EN 1058 och prEN 1156.

2) Svenskt tillägg: Porösa träfiberskivor enligt denna EN 622-4 omfattas ej av Eurocode 5 ENV 1995-1-1 och dess NAD (S).

Subjects

Fibre and particle boards (79.060.20) Boards (92.300.30)


Product information

Language: Swedish English

Written by: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

International title:

Article no: STD-21674

Edition: 1

Approved: 12/5/1997

No of pages: 20

Replaces: SIS 235111

Replaced by: SS-EN 622-4:2009