Standard Svensk standard · SS-EN 1912:2012/AC:2013

Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Inordnande av visuella sorteringsklasser i hållfasthetsklasser

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard lists the visual grades, species and sources of timber, and specifies the strength classes to which they are assigned, as documented in EN 338. NOTE For the grades, species and sources included, there is a long history of use and/or satisfactory test data. The sources listed therefore are largely determined by existing commercial practices.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-99589

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-04

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1912:2012