Standard Svensk standard · SS-EN 1534

Trägolv (inklusive parkett) - Intryckning (Brinell) - Provning och bestämning av karakteristiskt värde

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1534:2010

Omfattning
This European Standard specifies a method, derived from the BRINELL test, for determining the resistance to indentation of wood and parquet flooring.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-28678

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-29

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS-EN 1534:2010