Standard Svensk standard · SS-EN 1534:2010

Trägolv - Intryckning (Brinell) - Provning och bestämning av karakteristiskt värde

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method, derived from the test, for determining the resistance to indentation of wood flooring.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring - Determination of resistance to indentation - Test method

Artikelnummer: STD-75896

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-11-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1534