Standard Svensk standard · SS-EN 13442:2013

Trägolv och träpaneler - Beständighet mot kemikalier

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method to determine the resistance of the surface of an element of wood flooring, panelling and cladding, to a predetermined list of chemical agents they may be exposed to during their service life.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89496

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13442