Standard Svensk standard · SS-EN ISO 945-1:2018

Mikrostruktur i gjutjärn - Del 1: Grafitklassificering genom visuell provning (ISO 945-1:2017)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 945-1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 945-1:2018

Mikrostruktur i gjutjärn - Del 1: Grafitklassificering genom visuell provning (ISO 945-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 945-1:2017 specifies a method of classifying the microstructure of graphite in cast irons by comparative visual analysis.
The purpose of this document is to provide information about the method of graphite classification. It is not intended to give information on the suitability of cast-iron types and grades for any particular application.
The particular material grades are specified mainly by mechanical properties and, in the case of austenitic and abrasion resistant cast irons, by their chemical composition. The interpretation of graphite form and size does not allow a statistically valid statement on the fulfilment of the requirements specified in the relevant material standard.

Ämnesområden

Textilier Allmänt (59.080.01) Gjut- och tackjärn (77.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 945-1:2018

Mikrostruktur i gjutjärn - Del 1: Grafitklassificering genom visuell provning (ISO 945-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gjutet järn och stål, SIS/TK 130

Internationell titel: Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2017)

Artikelnummer: STD-80001444

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-22

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN ISO 945-1:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 945-1:2019