Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17100:2015/A1:2018

Översättningstjänster - Krav på översättningstjänster (ISO 17100:2015/Amd 1:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 395 SEK

PDF

Pris: 395 SEK

Papper

Pris: 632 SEK
Normalpris: 790 SEK
Du sparar: 158 SEK
+

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard anger krav avseende processer, resurser och andra aspekter som fordras för tillhandahållande av översättningstjänster som håller god kvalitet och överensstämmer med tillämpliga specifikationer. Genom att tillämpa denna internationella standard kan leverantörer av översättningstjänster (LÖV) också visa att angivna översättningstjänster överensstämmer med denna internationella standard, samt säkerställa att deras processer och resurser möjliggör tillhandahållande av översättningstjänster som överensstämmer med kundernas krav och andra tillämpliga specifikationer. Tillämpliga specifikationer kan härröra från kunden, från LÖV själv samt från relevanta branschstandarder, vedertagen praxis eller lagstiftning. Användning av rådata från maskinöversättning i kombination med efterredigering omfattas inte av denna internationella standard. Denna internationella standard gäller inte tolktjänster.

Ämnesområden

Terminologi Tjänster för företag


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Språk och terminologi, SIS/TK 115

Internationell titel: Translation services - Requirements for translation services - Amendment 1 (ISO 17100:2015/Amd 1:2017)

Artikelnummer: STD-80007769

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-06-26

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN ISO 17100:2015/A1:2018

Tillägg till: SS-EN ISO 17100:2015 , SS-EN ISO 17100:2015