Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17100:2015/A1:2018

Translation services - Requirements for translation services - Amendment 1 (ISO 17100:2015/Amd 1:2017)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17100:2015/A1:2018

Translation services - Requirements for translation services - Amendment 1 (ISO 17100:2015/Amd 1:2017)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 456 SEK
standard ikon

Paper

Price: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard anger krav avseende processer, resurser och andra aspekter som fordras för tillhandahållande av översättningstjänster som håller god kvalitet och överensstämmer med tillämpliga specifikationer.
Genom att tillämpa denna internationella standard kan leverantörer av översättningstjänster (LÖV) också visa att angivna översättningstjänster överensstämmer med denna internationella standard, samt säkerställa att deras processer och resurser möjliggör tillhandahållande av översättningstjänster som överensstämmer med kundernas krav och andra tillämpliga specifikationer.
Tillämpliga specifikationer kan härröra från kunden, från LÖV själv samt från relevanta branschstandarder, vedertagen praxis eller lagstiftning.
Användning av rådata från maskinöversättning i kombination med efterredigering omfattas inte av denna internationella standard.
Denna internationella standard gäller inte tolktjänster.

Subjects

Terminology (01.020) Services for companies (03.080.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17100:2015/A1:2018

Translation services - Requirements for translation services - Amendment 1 (ISO 17100:2015/Amd 1:2017)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 456 SEK
standard ikon

Paper

Price: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-80007769

Edition: 1

Approved: 6/26/2018

No of pages: 16

Also available in: SS-EN ISO 17100:2015/A1:2018

Amendment: SS-EN ISO 17100:2015