Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17100:2015

Translation Services - Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Status: Valid · Amended by: SS-EN ISO 17100:2015/A1:2018 , SS-EN ISO 17100:2015/A1:2018

Scope
Denna internationella standard anger krav avseende processer, resurser och andra aspekter som fordras för tillhandahållande av översättningstjänster som håller god kvalitet och överensstämmer med tillämpliga specifikationer. Genom att tillämpa denna internationella standard kan leverantörer av översättningstjänster (LÖV) också visa att angivna översättningstjänster överensstämmer med denna internationella standard, samt säkerställa att deras processer och resurser möjliggör tillhandahållande av översättningstjänster som överensstämmer med kundernas krav och andra tillämpliga specifikationer. Tillämpliga specifikationer kan härröra från kunden, från LÖV själv samt från relevanta branschstandarder, vedertagen praxis eller lagstiftning. Användning av rådata från maskinöversättning i kombination med efterredigering omfattas inte av denna internationella standard. Denna internationella standard gäller inte tolktjänster.

Subjects

Terminology Services for companies


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Translation Services - Requirements for translation services (ISO 17100:2015)

Article no: STD-8022964

Edition: 1

Approved: 5/13/2015

No of pages: 28

Also available in: SS-EN ISO 17100:2015

Replaces: SS-EN 15038:2006