Standard Swedish standard · SS-EN 15038:2006

Translation services - Service requirements

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 17100:2015 , SS-EN ISO 17100:2015

Scope
Denna Europastandard anger kraven på leverantören av översättningstjänster (LÖV) med avseende på personella och tekniska resurser, kvalitets- och projektledning, avtalsramar samt rutiner för tjänsterna. Denna standard gäller inte tolktjänster.

Subjects

Services for companies


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title: Translation services - Service requirements

Article no: STD-45420

Edition: 1

Approved: 5/23/2006

No of pages: 37

Replaced by: SS-EN ISO 17100:2015 , SS-EN ISO 17100:2015