Standard Swedish standard · SS-EN 15038:2006

Translation services - Service requirements

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 17100:2015 , SS-EN ISO 17100:2015
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15038:2006

Translation services - Service requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard anger kraven på leverantören av översättningstjänster (LÖV) med avseende på personella och tekniska resurser, kvalitets- och projektledning, avtalsramar samt rutiner för tjänsterna.
Denna standard gäller inte tolktjänster.

Subjects

Services for companies (03.080.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15038:2006

Translation services - Service requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-45420

Edition: 1

Approved: 5/23/2006

No of pages: 37

Replaced by: SS-EN ISO 17100:2015 , SS-EN ISO 17100:2015