Standard Svensk standard · SS-EN 60027-2

Storheter och enheter i elektrotekniken - Del 2: Telekommunikation och elektronik

Status: Gällande till 2022-02-12

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics

Artikelnummer: STD-3334526

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-26

Gällande till: 2022-02-12

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-IEC 60027-2

Parallell utgåva: SS-EN 80000-13 , SS-EN IEC 60027-2