Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15007-1:2015

Vägfordon - Ergonomiaspekter på informatiksystem - Mätning av förarens synbeteende - Del 1: Definitioner och parametrar (ISO 15007-1:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15007 defines key terms and parameters applied in the analysis of driver visual behaviour focused on glance and glance-related measures. These terms and parameters can be applied in environments from real-world driving experiments to laboratory-based driving simulator studies.

Ämnesområden

Vägfordon (01.040.43) Ergonomi (13.180) Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15) Indikerings- och styrutustningar (43.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems - Part 1: Definitions and parameters (ISO 15007-1:2014)

Artikelnummer: STD-105300

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-01-22

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 15007-1