Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4287/A1:2009

Geometriska produktionspecifikationer (GSP) - Ytstruktur: Profilmetod - Termer, definitioner och parametrar för ytstruktur - Tillägg 1: Topptäthet (ISO 4287:1997/Amd 1:2009)

Status: Gällande

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Längd- och vinkelmätning (17.040) Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) -Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters - Amendment 1: Peak count number (ISO 4287:1997/Amd 1:2009)

Artikelnummer: STD-70098

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-30

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 4287