Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4287

Geometriska produktionspecifikationer (GSP) - Ytstruktur: Profilmetod - Termer, definitioner och parametrar för ytstruktur (ISO 4287:1997)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN ISO 4287/AC:2008 Tillägg: SS-EN ISO 4287/A1:2009

Omfattning
Denna internationella standard specificerar termer, definitioner och parametrar för bestämmandet av ytstruktur (ytjämnhet, vågighet och primär profil) med hjälp av profilmätande metoder.

Ämnesområden

Meteorologi, mätning och fysikaliska fenomen (01.040.17) Längd- och vinkelmätning (17.040) Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometral Product Specifications (GSP) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287:1997)

Artikelnummer: STD-23498

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-09-04

Antal sidor: 33

Ersätter: SS-ISO 4287-1