Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19403-5:2020

Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 5: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning genom mätning av kontaktvinkel (ISO 19403-5:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 19403-5:2017 specifies a test method to determine the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids by optical methods. The method can be applied for the characterization of liquid coating materials. The applicability can be restricted for liquids with non-Newtonian rheology[1]. ISO 19403-5:2017 assumes that the information of surface tension of the liquid to be tested and the surface free energy of the dispersive reference solids is known. [1] This term is defined in DIN 1342-1.

Ämnesområden

Färgindustri (01.040.87)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Wettability - Part 5: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from contact angles measurements on a solid with only a disperse contribution to its surface energy (ISO 19403-5:2017)

Artikelnummer: STD-80020232

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-19

Antal sidor: 16