Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19403-3:2020

Paints and varnishes - Wettability - Part 3: Determination of the surface tension of liquids using the pendant drop method (ISO 19403-3:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 19403-3:2017 specifies a test method to measure the surface tension of liquids with an optical method using the pendant drop. The method can be applied for the characterization of liquid coating materials. The applicability can be restricted for liquids with non-Newtonian rheology[1]. NOTE For other methods to determine the surface tension, see e.g. EN 14370 and ISO 1409. [1] This term is defined in DIN 1342-1.

Ämnesområden

Färgindustri (01.040.87)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Wettability - Part 3: Determination of the surface tension of liquids using the pendant drop method (ISO 19403-3:2017)

Artikelnummer: STD-80020230

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-19

Antal sidor: 20