Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8130-14:2019

Pulverfärg - Del 14: Terminologi (ISO 8130-14:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document defines special terms used in the field of coating powders. Other terms and definitions related to paints and varnishes are given in ISO 4618.

Ämnesområden

Färgindustri (01.040.87) Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Coating powders - Part 14: Vocabulary (ISO 8130-14:2019)

Artikelnummer: STD-80011829

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-05-14

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 8130-14:2004