Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19403-4:2020

Färg och lack - Vätningsförmåga — Del 4: Bestämning av vätskans polära och dispersiva delar av ytspänning från gränsskiktsspänningen (ISO 19403-4:2017)

Status: Gällande

Omfattning
The standard series IS ISO 19403 specifies optical test methods — for the measurement of the contact angle, — for the determination of the free surface energy of a solid surface including the polar and dispersive fractions, — for the determination of the surface tension of liquids including the polar and dispersive fractions, — for the checking of the measurement arrangement with reference materials. It can be applied for the characterization of substrates, coatings, and coating materials. Part 4 of the standard specifies a test method to determine the polar and dispersive fraction of the surface tension of liquids with optical methods. The method can be applied for the characterization of liquid coating materials, especially when drying effects occur during measurement.

Ämnesområden

Färgindustri (01.040.87)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Wettability - Part 4: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from an interfacial tension (ISO 19403-4:2017)

Artikelnummer: STD-80020231

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-19

Antal sidor: 16