Standard Svensk standard · SS-EN 607:2004

Takavvattningsprodukter - Hängrännor och tillbehör av PVC-U - Krav och provning

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements and test methods of eaves gutters and fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), and intended to be used for rainwater drainage.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Yttertak


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Eaves gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements and testing

Artikelnummer: STD-37959

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-11-19

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN 607 , SS 831015 , SS 831018