Standard Svensk standard · SS 831015

Hängrännor och stuprör - Bedömning av slaghärdighet

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 607:2004 , SS-EN 612:2005

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Gutters and rainwater pipes - Estimation of resistance to impact

Artikelnummer: STD-8262

Utgåva: 2

Fastställd: 1989-04-26

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 831015

Ersätts av: SS-EN 607:2004 , SS-EN 612:2005