Standard Svensk standard · SS-ISO 30300:2011

Information och dokumentation - Ledningssystem för verksamhetsinformation - Principer och terminologi (ISO 30300:2011, IDT)

Status: Gällande

Denna internationella standard fastställer de termer och definitioner som passar för standarden för ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI), framtagen av ISO TC 46/SC 11. Den fastställer också målen för att använda ett LVI, tillhandahåller principer för ett LVI, beskriver ett processtänkande och tilldelar roller för högsta ledningen.

Denna internationella standard är tillämplig för alla organisationer som vill:

  • Etablera, införa, förvalta och förbättra ett LVI som stöd för sin verksamhet.
  • Försäkra sig om överensstämmelse med antagen policy för verksamhetsinformation
  • Följa denna internationella standard genom att genomföra egenbedömning och egenförklaring, bekräfta sin självdeklaration genom extern part eller genom att certifiera sitt LVI genom extern organisation.
Omfattning
Standard fastställer de termer och definitioner som passar för standarden för ledningssystem för verksamhetsinformation (LVI) och är framtagen av ISO TC 46/SC 11.
Den fastställer också målen för att använda ett LVI, tillhandahåller principer för ett LVI, beskriver ett processtänkande och tilldelar roller för högsta ledningen.
Standarden är tillämplig för alla organisationer som vill:
a) etablera, införa, förvalta och förbättra ett LVI som stöd för sin verksamhet;
b) försäkra sig om överensstämmelse med antagen policy för verksamhetsinformation;
c) följa denna internationella standard genom att
1) genomföra egenbedömning och egenförklaring eller
2) bekräfta sin självdeklaration genom extern part eller
3) certifiera sitt LVI genom extern organisation.

Ämnesområden

Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Informationsvetenskap (01.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för verksamhetsinformation, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Management systems for records - Fundamentals and vocabulary (ISO 30300:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82172

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-14

Antal sidor: 52