Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9706

Information och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet (ISO 9706:1994)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9706

Information och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet (ISO 9706:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Då det inte finns något sätt att realistiskt åldra ett papper, utöver det naturliga åldrandet, anger denna standard vissa krav på egenskaper som är väsentliga för att ett papper skall ha lång hållbarhet. Standarden anger kraven när det gäller rivstyrka, alkalisk reserv, Kappatal och pH-värde. Standarden anger också vad en provningsrapport ska innehålla. Papper som uppfyller kraven har rätt att bära oändlighetssymbolen – den liggande åttan.

Standarden definierar inte vikstyrka (se standarden om arkivpapper – SS-ISO 11108:1997) eller accelererat åldrande (se de olika delarna av ISO 5630).

Standarden är tvåspråkig, både svenska och engelska.

Ämnesområden

Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40) Papper och papp (85.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9706

Information och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet (ISO 9706:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence (ISO 9706:1994)

Artikelnummer: STD-23946

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-06

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-ISO 9706