Standard Svensk standard · SS-ISO 9706

Information och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9706

Ämnesområden

Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40) Papper och papp (85.060)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence

Artikelnummer: STD-16097

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-01-13

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN ISO 9706