Standard Svensk standard · SS 614114

Handelsdokument - Blankett för anbudsförfrågan, anbud, beställning och faktura med och utan inbetalningskort

Status: Gällande

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Trade documents - Form for invitation for offer, offer, order and invoice with and without payment form

Artikelnummer: STD-22703

Utgåva: 2

Fastställd: 1998-06-10

Antal sidor: 31

Ersätter: SS 614116