Logga in

Standard Svensk standard · SS 2875

Brand och räddning - Utrymningsplaner - Symboler

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 575 SEK

PDF

Pris: 575 SEK

Papper

Pris: 920 SEK
Normalpris: 1 150 SEK
Du sparar: 230 SEK
+

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger form och färg för symboler avsedda att användas på utrymningsplaner.

Ämnesområden

Speciell utrustning Byggnadsutformning


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire protection - Evacuation plans - Symbols

Artikelnummer: STD-18999

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-09-18

Antal sidor: 8

Ersätter: SS 2875