Standard Svensk standard · SS 2875

Brand och räddning - Utrymningsplaner - Symboler

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 2875:2019
Omfattning
Denna standard anger form och färg för symboler avsedda att användas på utrymningsplaner.

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Byggnadsutformning (94.100)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire protection - Evacuation plans - Symbols

Artikelnummer: STD-18999

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-09-18

Antal sidor: 8

Ersätter: SS 2875

Ersätts av: SS 2875:2019