Standard Svensk standard · SS 2875

Brand och räddning - Utrymningsplaner - Symboler för utrymning, larmanordningar och brandredskap

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 2875

Ämnesområden

Speciell utrustning Skydd mot brand


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Fire protection - Evacuation plans - Symbols for evacuation, alarm devices and fire-fighting equipment

Artikelnummer: STD-9755

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-04-24

Antal sidor: 5

Ersätts av: SS 2875