Standard Swedish standard · SS 2875

Fire protection - Evacuation plans - Symbols

Status: Valid

Scope
Denna standard anger form och färg för symboler avsedda att användas på utrymningsplaner.

Subjects

For specific equipment Building design


Product information

Language: Swedish English

Written by: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

International title: Fire protection - Evacuation plans - Symbols

Article no: STD-18999

Edition: 2

Approved: 9/18/1996

No of pages: 8

Replaces: SS 2875