Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17636-2:2013

Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 2: Röntgen- och gammastrålningsteknik med digitala detektorer (ISO 17636-2:2013)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17636-2:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17636-2:2013

Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 2: Röntgen- och gammastrålningsteknik med digitala detektorer (ISO 17636-2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 17636 anger grundläggande metoder för digital radiografi i syfte att erhålla tillfredsställande och reproducerbara resultat till rimlig kostnad. Metoderna är baserade på allmänt erkänd praxis och på grundläggande teori för området. Denna del av ISO 17636 gäller digital radiografisk provning av smältsvetsade förband i metalliska material. Den avser förband i plåt och rör. Förutom i dess konventionella betydelse, så ska ordet ”rör” som det används i denna internationella standard, också avses täcka andra cylindriska föremål, t.ex. tilloppstuber, kokare och tryckkärl. ANM. Denna del av ISO 17636 överensstämmer med EN 14784-2.Denna del av ISO 17636 anger kraven för digital röntgen- och gammaradoigrafi med antingen bildplattesystem (CR) eller radiografi med digitala detektorarrayer (DDA) av svetsade fogar i plåt och rör av metall för detektering av defekter. Digitala detektorer ger en digital gråskalebild (GV-bild) som endast kan visas och utvärderas med hjälp av en dator. Denna del av ISO 17636 beskriver rekommenderad metod för val av detektor och radiografisk tillämpning. Val av dator, programvara, monitor, skrivare och visningsförhållanden är viktiga, men är inte det som denna del av ISO 17636 är inriktad på. Den metod som anges i denna del av ISO 17636 anger minimikraven för en radiografisk metod som tillåter exponering och utläsning av digitala radiogram med motsvarande känslighet för detektering av defekter som filmradiogram enligt specifikation i ISO 17636-1. Denna del av ISO 17636 anger inte några acceptansnivåer för indikationer som hittats i de digitala radiogrammen. Om kontraktsslutande parter tillämpar lägre provningskriterier, kan den uppnådda kvaliteten bli märkbart lägre än om denna del av ISO 17636 tillämpas strikt.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100) Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17636-2:2013

Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 2: Röntgen- och gammastrålningsteknik med digitala detektorer (ISO 17636-2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors (ISO 17636-2:2013)

Artikelnummer: STD-105155

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-23

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN ISO 17636-2:2013

Ersätter: SS-EN 1435 , SS-EN 1435/A2:2004 , SS-EN 1435/A1

Ersätts av: SS-EN ISO 17636-2:2022