Standard Svensk standard · SS-EN 1435

Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning av svetsar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17636-2:2013 , SS-EN ISO 17636-1:2013 , SS-EN ISO 17636-2:2013 , SS-EN ISO 17636-1:2013 Tillägg: SS-EN 1435/A2:2004 , SS-EN 1435/A1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1435

Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning av svetsar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 969 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 969 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard anger grundläggande metoder för radiografi i syfte att
erhålla tillfredsställande och reproducerbara resultat till rimlig kostnad. Metoderna
är baserade på allmänt erkänd praxis och på grundläggande teori för
området.
Standarden är tillämplig på radiografisk provning av smältsvetsade förband i
metalliska material
Den kan tillämpas på förband i plåt och rör. Förutom i dess konventionella betydelse,
så skall ordet ”rör” som det används i denna standard, också avses täcka
andra cylindriska föremål som ”penstock”, kokare och tryckkärl. Standarden
överensstämmer med EN 444.
Standarden anger inte några acceptansnivåer för indikationer.
Om kontraktsslutande parter tillämpar lägre provningskriterier, kan den uppnådda
kvaliteten bli märkbart lägre än om denna standard tillämpas strikt.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1435

Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning av svetsar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 969 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 969 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of welded joints

Artikelnummer: STD-22145

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-27

Antal sidor: 68

Ersätter: SS 114101

Ersätts av: SS-EN ISO 17636-2:2013 , SS-EN ISO 17636-1:2013 , SS-EN ISO 17636-2:2013 , SS-EN ISO 17636-1:2013