Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17636-1:2013

Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 1: Röntgen- och gammastrålningsteknik med film (ISO 17636-1:2013)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17636-1:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17636-1:2013

Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 1: Röntgen- och gammastrålningsteknik med film (ISO 17636-1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 17636 anger tekniker för radiografisk provning av smältsvetsade förband i metalliska material med hjälp av metoder med industriell radiografifilm. Denna del av ISO 17636 gäller förband i plåt och rör. Förutom i dess konventionella betydelse, så ska ordet ”rör” som det används i denna internationella standard, också avses täcka andra cylindriska föremål, t.ex. tilloppstuber, kokare och tryckkärl. ANM. Denna del av ISO 17636 överensstämmer med ISO 5579.Denna del av ISO 17636 anger inte några acceptansnivåer för indikationer som hittats i radiogrammen. Om kontraktsslutande parter tillämpar lägre provningskriterier, kan den uppnådda kvaliteten bli märkbart lägre än om denna del av ISO 17636 tillämpas strikt.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100) Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17636-1:2013

Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 1: Röntgen- och gammastrålningsteknik med film (ISO 17636-1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013)

Artikelnummer: STD-105154

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-23

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN ISO 17636-1:2013

Ersätter: SS-EN 1435 , SS-EN 1435/A2:2004 , SS-EN 1435/A1

Ersätts av: SS-EN ISO 17636-1:2022