Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17636-1:2013

Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 1: Röntgen- och gammastrålningsteknik med film (ISO 17636-1:2013)

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av ISO 17636 anger tekniker för radiografisk provning av smältsvetsade förband i metalliska material med hjälp av metoder med industriell radiografifilm.

Denna del av ISO 17636 gäller förband i plåt och rör. Förutom i dess konventionella betydelse, så ska ordet ”rör” som det används i denna internationella standard, också avses täcka andra cylindriska föremål, t.ex. tilloppstuber, kokare och tryckkärl.

ANM. Denna del av ISO 17636 överensstämmer med ISO 5579.

Denna del av ISO 17636 anger inte några acceptansnivåer för indikationer som hittats i radiogrammen.

Om kontraktsslutande parter tillämpar lägre provningskriterier, kan den uppnådda kvaliteten bli märkbart lägre än om denna del av ISO 17636 tillämpas strikt.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100) Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013)

Artikelnummer: STD-105154

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-23

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN ISO 17636-1:2013

Ersätter: SS-EN 1435 , SS-EN 1435/A2:2004 , SS-EN 1435/A1