Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17636-1:2013

Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 17636-1:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17636-1:2013

Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 17636 anger tekniker för radiografisk provning av smältsvetsade förband i metalliska material med hjälp av metoder med industriell radiografifilm. Denna del av ISO 17636 gäller förband i plåt och rör. Förutom i dess konventionella betydelse, så ska ordet ”rör” som det används i denna internationella standard, också avses täcka andra cylindriska föremål, t.ex. tilloppstuber, kokare och tryckkärl. ANM. Denna del av ISO 17636 överensstämmer med ISO 5579.Denna del av ISO 17636 anger inte några acceptansnivåer för indikationer som hittats i radiogrammen. Om kontraktsslutande parter tillämpar lägre provningskriterier, kan den uppnådda kvaliteten bli märkbart lägre än om denna del av ISO 17636 tillämpas strikt.

Subjects

Non-destructive testing (19.100) Welded joints and welds (25.160.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17636-1:2013

Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-105154

Edition: 1

Approved: 1/23/2013

No of pages: 44

Also available in: SS-EN ISO 17636-1:2013

Replaces: SS-EN 1435 , SS-EN 1435/A2:2004 , SS-EN 1435/A1

Replaced by: SS-EN ISO 17636-1:2022