Standard Swedish standard · SS-EN ISO 17636-1:2013

Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 17636 anger tekniker för radiografisk provning av smältsvetsade förband i metalliska material med hjälp av metoder med industriell radiografifilm.

Denna del av ISO 17636 gäller förband i plåt och rör. Förutom i dess konventionella betydelse, så ska ordet ”rör” som det används i denna internationella standard, också avses täcka andra cylindriska föremål, t.ex. tilloppstuber, kokare och tryckkärl.

ANM. Denna del av ISO 17636 överensstämmer med ISO 5579.

Denna del av ISO 17636 anger inte några acceptansnivåer för indikationer som hittats i radiogrammen.

Om kontraktsslutande parter tillämpar lägre provningskriterier, kan den uppnådda kvaliteten bli märkbart lägre än om denna del av ISO 17636 tillämpas strikt.

Subjects

Non-destructive testing Welded joints and welds


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013)

Article no: STD-105154

Edition: 1

Approved: 1/23/2013

No of pages: 44

Also available in: SS-EN ISO 17636-1:2013

Replaces: SS-EN 1435 , SS-EN 1435/A2:2004 , SS-EN 1435/A1