Standard Svensk standard · SS-EN 1395-5:2007

Termisk sprutning - Acceptanskontroll av utrustning för termisk sprutning - Del 5: Lågt tryck och kontrollerad atmosfär

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1395-5:2018
Omfattning
This European Standard specifies requirements for the acceptance inspection of thermal spraying equipment, in this case the pressurised part only for low pressure and controlled atmosphere plasma spraying, used in spray jobs to produce thermally sprayed coatings of reproducible quality. This part should be used in conjunction with EN 1395-1, which includes general requirements and explanations of procedures. The plasma spraying system itself should be acceptance inspected according to EN 1395-4.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 448 Termisk sprutning, SIS/TK 134/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-59841

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-09

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-EN 1395

Ersätts av: SS-EN 1395-5:2018