Standard Svensk standard · SS-EN 1395

Termisk sprutning - Kontroll för godkännande av utrustning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1395-1:2007 , SS-EN 1395-2:2007 , SS-EN 1395-3:2007 , SS-EN 1395-4:2007 , SS-EN 1395-5:2007 , SS-EN 1395-6:2007 , SS-EN 1395-7:2007

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 448 Termisk sprutning, SIS/TK 134/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-18884

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-07-31

Antal sidor: 36

Ersätter: SS 2626

Ersätts av: SS-EN 1395-1:2007 , SS-EN 1395-2:2007 , SS-EN 1395-3:2007 , SS-EN 1395-4:2007 , SS-EN 1395-5:2007 , SS-EN 1395-6:2007 , SS-EN 1395-7:2007