Standard Svensk standard · SS 2626

Termisk sprutning - Utrustning - Krav och provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1395

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Thermal spraying - Equipment - Requirements and testing

Artikelnummer: STD-8320

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-04-26

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 1395