Standard Svensk standard · SS 147000:2014

Oorganiska ytbeläggningar - Passiverande beläggningar utan sexvärt krom för elektrolytiska beläggningar av zink och zinklegeringar på järn och stål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19598:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 147000:2014

Oorganiska ytbeläggningar - Passiverande beläggningar utan sexvärt krom för elektrolytiska beläggningar av zink och zinklegeringar på järn och stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger krav för passivering av elektrolytiska beläggningar av zink och zinklegeringar på järn och stål med eller utan kompletterande behandling. Den innehåller information som köparen ska ge ytbe-handlaren och krav på värmebehandling före och efter den elektrolytiska ytbehandlingen.
Denna standard behandlar bara beläggningar utan sexvärt krom.
Den gäller inte för beläggningar av zink och zinklegeringar på plåt, band eller tråd i icke slutlig form eller tätt lindade fjädrar. Denna standard anger inga krav på ytbeskaffenheten hos basmaterialet före beläggning.
Denna standard anger inte krav på beläggningen av zink respektive zinklegering.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20) Övrigt (25.220.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 147000:2014

Oorganiska ytbeläggningar - Passiverande beläggningar utan sexvärt krom för elektrolytiska beläggningar av zink och zinklegeringar på järn och stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116

Internationell titel: Metallic coatings - Passivation conversion coatings free from hexavalent chromium for electroplated coatings of zinc and zinc alloys on iron or steel

Artikelnummer: STD-101914

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-05-16

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 147000:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 19598:2016