Standard Swedish standard · SS 147000:2014

Metallic coatings - Passivation conversion coatings free from hexavalent chromium for electroplated coatings of zinc and zinc alloys on iron or steel

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 19598:2016
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 147000:2014

Metallic coatings - Passivation conversion coatings free from hexavalent chromium for electroplated coatings of zinc and zinc alloys on iron or steel
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger krav för passivering av elektrolytiska beläggningar av zink och zinklegeringar på järn och stål med eller utan kompletterande behandling. Den innehåller information som köparen ska ge ytbe-handlaren och krav på värmebehandling före och efter den elektrolytiska ytbehandlingen.
Denna standard behandlar bara beläggningar utan sexvärt krom.
Den gäller inte för beläggningar av zink och zinklegeringar på plåt, band eller tråd i icke slutlig form eller tätt lindade fjädrar. Denna standard anger inga krav på ytbeskaffenheten hos basmaterialet före beläggning.
Denna standard anger inte krav på beläggningen av zink respektive zinklegering.

Subjects

Surface treatment (25.220.20) Other (25.220.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 147000:2014

Metallic coatings - Passivation conversion coatings free from hexavalent chromium for electroplated coatings of zinc and zinc alloys on iron or steel
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-101914

Edition: 2

Approved: 5/16/2014

No of pages: 20

Replaces: SS 147000:2009

Replaced by: SS-EN ISO 19598:2016