Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14713-2:2009

Oorganiska ytbeläggningar - Zinkbeläggningar - Rekommendationer för korrionsskydd av järn och stål i konstruktioner - Del 2: Varmförzinkning (ISO 14713-2:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14713-2:2020 , SS-EN ISO 14713-2:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14713-2:2009

Oorganiska ytbeläggningar - Zinkbeläggningar - Rekommendationer för korrionsskydd av järn och stål i konstruktioner - Del 2: Varmförzinkning (ISO 14713-2:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 14713 ger riktlinjer och rekommendationer gällande de allmänna principerna för utformning av produkter som ska korrosionsskyddas genom varmförzinkning.Det skydd som zinkskiktet ger upphov till beror på beläggningsmetod, produktens utformning samt i vilken miljö produkten kommer att exponeras. En varmförzinkad produkt kan skyddas ytterligare genom beläggning med andra skikt (vilka inte omfattas av denna del av ISO 14713), t ex organiska skikt (färg- eller pulverbeläggningar). När dessa appliceras på varmförzinkat gods kallas kombinationen av beläggningar vanligtvis för ”duplexsystem”.Riktlinjerna och rekommendationerna i denna del av ISO 14713 behandlar inte underhåll och reparation av beläggningar bildade genom varmförzinkning. Riktlinjer för detta finns i ISO 12944-5.Specifika, produktrelaterade krav (t ex för varmförzinkade skikt på rör och fästelement mm) har företräde framför dessa allmänna rekommendationer.

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14713-2:2009

Oorganiska ytbeläggningar - Zinkbeläggningar - Rekommendationer för korrionsskydd av järn och stål i konstruktioner - Del 2: Varmförzinkning (ISO 14713-2:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116

Internationell titel: Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing (ISO 14713-2:2009)

Artikelnummer: STD-76174

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-12-21

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN ISO 14713-2:2009

Ersätter: SS-EN ISO 14713

Ersätts av: SS-EN ISO 14713-2:2020 , SS-EN ISO 14713-2:2020